Facebook – er vill min tumme tacka

Facebooks app för iPhone bytte i förra veckan meny-system. Deras förra sätt att visa menyer har blivit en de facto-standard bland app-utvecklare. Jag hoppas andra utvecklare gör som Facebook och byter till det menysystem Apple rekommenderar – det ger bättre ergonomi och mindre risk att telefonen  går sönder.

Facebook-appen för iPhone och iPad kan innehålla väldigt många delar – grupper, sidor, evenemang, vänner etc. Det är troligen därför interaktionsdesigners på Facebook för några år sedan valde att skapa en meny som glider ut från vänsterkanten och kan scrollas i y-led. De placerade en knapp i övre vänstra kanten som man klickar på för att visa menyn. I överkant på appen fanns också knappar till appens viktigaste delar – meddelanden, vän-förfrågningar och aviseringar.

Under denna tid var iPhonen kort och man kunde hålla den säkert även med en liten hand och samtidigt nå knappen i övre vänstra hörnet med tummen. I Apples riktlinjer stod dock att detta hörn ska användas för en bakåtknapp. Trots riktlinjen blev ”Facebook-menyn” en de facto-standard och har implementerats i tusentals iOS-appar, bland annat SVT:s betyg-app för Alla Tiders Hits.

Bild på två menyer - den gamla Facebookappens meny och den nya appens meny.

Öppna Facebook-menyer: Till vänster den gamla menyn (så som den fortfarande visas i Facebooks Sidhanterar-app) och till höger den nya menyn. De röda ringarna markerar knapparna som öppnar menyn.

För ett år sedan lanserade Apple iPhone 5 och plötsligt blev övre högre hörnet svårt att nå på ett bra sätt. För att nå knappen med min stora högerhand måste jag hålla mitt på iPhonen istället för att låta den vila på mitt lillfinger. Det är oergonomiskt och ökar risken att jag tappar telefonen och spräcker glaset. Även övriga knappar i överkant blev svårare att nå. Det är ett problem för appens viktigaste knappar måste vara enkla att trycka på!

Jag tror att ergonomi-problemen (och kanske en del påtryckning från Apple) är anledningen att Facebook i förra veckan lanserade en ny version av sin app. Den nya appen följer, i stora drag, Apples rekommendationer:

  • i nederkant finns knappar för att visa appens viktigaste delar (startflödet, vän-förfrågningar, meddelanden och aviseringar).
  • i nedre högre hörnet finns också den menyknapp som tidigare fanns i övre vänstra hörnet.
  • i överkant finns knappar till sök, chatt-lista, bakåtknapp och andra sekundära funktioner. Dessa varierar delvis utifrån vilken knapp som valts i den nedre menyn.

Alla fem knapparna i nederkanten är enkla att nå på ett säkert sätt med telefonen vilande på mitt lillfinger.

Facebook kommer säkerligen fortsätta ha stort inflytande på interaktionsdesignen i appar från SVT och andra företag. Därför vill min tumme tacka Facebooks interaktionsdesigners. Som man kan säga: Tummen upp!

Welcome to my brain

Give me your email address. In return, I will share my thoughts with you.