Android: Bryt inte gestaltningslagarna!

Jag ville bara byta språk på tangentbordet på min nya Android-telefon. Efter flera försök lyckades jag, men jag blev frustrerad. Min teori är att problemet ligger i att Androids interaktionsdesigners inte följer gestaltpsykologins gestaltningslagar.

För en vecka sedan skaffade jag min första mobil med Android som operativsystem (”OS”). Jag vill ha mina mobiler med engelska som systemspråk men med svenskt tangentbord. När jag startade min nya telefon valde jag därför engelska om språk. Hur jag skulle göra för att byta till svenskt tangentbord var dock obegripligt. Efter diverse försök att förstå inställningssystemet och frenetiskt googlande så råkade jag hamna på rätt ställe och kunde byta till svenskt tangentbord.

Nu, en vecka senare och efter att ha använt telefonen dagligen har jag en teori om vilka problemen är. Ett av dem handlar om visuell hierarki och gruppering. Vyerna för inställning av tangentbordsspråk i Android har flera olika problem, så här kommer jag använda inställningsvyerna för Ljud som exempel.

Interaktionsdesign

Det finns hundratals inställningar i operativsystem för smartphones och de är därför uppdelade på olika ”sidor” och även grupperade på respektive sida. Alternativen måste kommunicera många saker samtidigt för att jag ska förstå vad jag kan ställer in och vad som just nu är inställt. Det är en svår utmaning för informationsarkitekter som jobbar med vad alternativen ska heta och hur de ska grupperas.

Det är även en utmaning för interaktionsdesigners som arbetar med hur gruppering, klickbarhet och beteende representeras. Gestaltpsykologis lagar hjälper oss interaktionsdesigners att förstå hur personer tolkar vårt innehåll.

Gestaltningslagar

Inom gestaltpsykologin finns teorier om att objekt kan upplevas som en grupp om de är placerade ihop, ser likadana ut, insluts av en ram, rör sig i samma riktning och/eller hastighet med mera.

Ett enkelt exempel är:

^^^  ***

I denna lilla figur upplever många att det finns två grupper med tecken, en grupp med tre cirkumflex (^) och en annan grupp med tre stjärnor. Två gestaltlagar förklarar denna gruppering: Likhetslagen och Närhetslagen. Gestaltpsykologi på Wikipedia.

Alla inställningar

Inställningarna i iOS, Android och Windows Phone baseras på en vertikal lista med alternativ. Genom att klicka på alternativ ändrar man antingen en inställning eller visar en ny lista med alternativ.

Första listan med inställningar i Android, iOS och Windows Phone
Första listan med inställningar i Android, iOS och Windows Phone

I första listan med inställningar i Android och iOS kan man göra vissa inställningar direkt (stänga av Wi-Fi och Bluetooth respektive Airplane Mode) men de flesta alternativen leder till ny lista med inställningar.

Inställningar för ljud

Ljudinställningar i Android, iOS och Windows Phone
Ljudinställningar i Android, iOS och Windows Phone

Det finns många typer av inställningar som kan göras för ljud på en mobiltelefon. Utöver ringvolym handlar det om ringsignal, notifieringsljud, vibration, ljud när man skriver på tangentbord med mera. Ljudinställningarna i alla operativsystemen är därför uppdelade i grupper.

iOS har delat upp inställningarna i grupperna ”Vibrate”, ”Ringer and Alerts”, ”Sounds and vibration patterns” och en fjärde grupp utan rubrik.

Grupperna är visuellt separerade genom att alternativ är vita medan rubriker och tomrum mellan grupper visas med grå bakgrund. Kontrasten mellan grupp-rubriker och alternativ är också stor tack vare att rubriker är mindre, ligger på grå bakgrund och uppfattas som mörkgrå medan alternativ har stor text som är svart på vit bakgrund.

Vart alternativ visar sin status på ett av tre sätt: på/av-knapp, ljudvolym-väljare eller genom namnet på det valda alternativet. Alternativ med en underlista visas med en > till höger.

Windows Phone har fyra grupper med inställningar.

OS:et använder ej grupprubriker men alternativ är separerade med tomrum. Jag tycker att länken ”Hämta fler” är placerad lite för långt från knappen för att välja ringsignal (”Nokia Tune” är vald just nu) men i övrigt är alternativen visuellt grupperade.

Vart alternativ visar sin status på ett av tre sätt: på/av-knapp, namnet på det valda alternativet eller kryssruta. Alternativ med underlista visas med den spartanska form som knappar ska ha i detta OS.

Android använder grupprubrikerna ”Call ringtone and vibrate” och ”System” men har även en tredje grupp med ett alternativ: ”Volumes”.

Vart alternativ i grupperna separeras med ett tunt streck medan det under grupprubrikerna finns ett tjockare streck. En liten aning tomrum används också ovanför grupprubrikerna för att separera dem från föregående inställning.

Vart alternativ visar sin status på ett av två sätt: namnet på det valda alternativet (”Titania” är vald ringsignal just nu) och kryssruta.

Inställning av ringsignal

Val av ringsignal i Android, iOS och Windows Phone
Val av ringsignal i Android, iOS och Windows Phone

Vid klick på ringsignal-alternativet visas en lista med ljud. Denna är snarlik i de olika operativsystemen.

Problemen – visuell hierarki och gruppering

Vyerna ”Alla inställningar” och ”Inställning av ringsignal” är tydliga och ganska lika i de tre OS:en. Problemen finns främst i vyn ”Inställningar för ljud” på Android.

Först och främst saknar alternativet ”Volumes” någon indikation på att det är ett alternativ snarare än någon form av rubrik eller ledtext. I alla tre OS är alternativ som leder till listor ritade helt ”platta” – de är inte ritade som ”knappar” med 3D-känsla. Men på iOS finns > till höger och både Windows Phone och iOS visar det valda alternativet. Det gör även Android ibland, men av någon anledning inte för just alternativet ”Volumes”. När man trycker på ”Volumes” kan man ställa in ring-, musik- och alarmvolym separat. Jag misstänker att formgivaren tyckte det var svårt att visa vald volym för dessa tre inställningar, men det är helt klart möjligt, om än med lite ansträngning.

Androids grupprubriker är mindre distinkta än grupprubrikerna på iOS och jag tycker att även tomrummet som är grupp-avdelaren på Windows Phone är effektivare än Androids kombination av tomrum, rubrik och streck. Både Windows Phone och iOS har mycket högre inställningsvy för Ljud. Kanske har Androids designers varit rädda för att ge oss användare höga vyer, men jag skrollar hela dagarna så min tumme orkar! Jag tycker helt enkelt att Androids designers har varit mesiga – mer tomrum och tydligare streck skulle hjälpa mig att se att grupperna finns.

Alternativet Volumes utgör en egen grupp (med bara ett alternativ) men saknar grupprubrik.

I inställnings-vyerna för Ljud bryter Android mot Närhetslagen genom att inte låta grupperna vara separerade nog. Android bryter även mot Likhetslagen genom att i samma vy bara ibland visa valt alternativ. Android skulle kunna använda sig av Slutenhets- eller konturlagen för att öka tydligheten kring grupperna ytterligare.

Welcome to my brain

Give me your email address. In return, I will share my thoughts with you.