Relationsproblem

Jag har läst Umair Haques olika bloginlägg och essäer senaste halvåret. Han är ganska kompakt i sitt sätt att skriva så det har tagit ett tag att komma till det stadium då jag kan reflektera över kunskapen han delar med sig.

Nyligen har jag iaf reflekterat över en av hans idéer, nämligen att IT-sfären inte löser riktiga problem längre. De problem han diskuterar är svält, vattenbrist, miljöförstöring etc. Problem på den skalan löser inte jag (än), men problem-perspektivet är intressant att applicera även på mina projekt.

För vissa av projekten kan jag inte komma på vilka problem som egentligen löses. Det kan vara en orsak till att de projekten ej lyuckas så bra.

OrkidéPrat löser dock tre problem. Problemen är, som sagt var, inte grandiosa, men att lösa dem förbättrar livet en aning för en del av Sveriges befolkning.

3 problem i OrkidéSverige
1. Sveriges orkidéodlare är ganska få och utspridda över en geografiskt stor yta. Det är därför svårt att hitta, träffa och skapa en relation med andra intresserade.
Lösning: OrkidéPrat är ett geeografiskt och tidsmässigt oberoende forum där orkidéintresserade kan träffas och prata publikt likväl som privat.

2. Svårt att hitta råd om specifika arter och ovanligare släkten.
Lösning: Pratoteket samlar OrkidéPrats kunskap. Om infon man söker inte finns i Pratoteket kan man såklart be medlemmarna om råd. Ett framtida wiki-liknande projekt kommer göra Pratoteket än bättre då wikin kommer innehålla artiklar, snarare än enstaka frågor med svar, om en mängd aspekter av orkidéodlandet.

3. Svårt att hitta ovanliga sorter att köpa i Sverige.
Lösning: Auktioner och KöpOchSälj-möljligheter där medlemmarna kan köpa sorter av varandra. Sambeställningar för att minska kostnaderna som det innebär att importera.

Utifrån de identifierade problem ovan kommer jag fortsätta utveckla OrkidéPrat. Lösningar ska bli kraftfullare, enklare och tydligare.

Värdet av problem
Att se på de specifika problem en tjänst skall lösa känns nu, tack vare Haque, som en självklarhet. Det är dock ett problem att vissa projekt jag just nu arbetar på inte löser tydliga problem…

Welcome to my brain

Give me your email address. In return, I will share my thoughts with you.